กิจกรรม CSR

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 บริษัท แม่กระทิงเพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท บี.พี. 15 จำกัด, บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท พีทีซี โฮลดิ้ง จำกัด ได้จัดทำโครงการ โรงไฟฟ้าแม่กระทิงอาสา เพื่อชุมชน ปีที่ 1 จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม สร้างบ้านให้น้อง สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน แจกอุปกรณ์กีฬา และทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ ณ โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฏร์วิทยา) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่