ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

      อาคารเมืองไทยภัทร-คอมเพล็กซ์
       เลขที่ 252/108 (บี) ชั้น 21
     ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
       เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310

+66(0)2 026-3451 ต่อ 282

โรงไฟฟ้าแม่กระทิง

 

       โรงไฟฟ้าแม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด 
       เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลไผ่โทน 
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
54140


062-3535-757

ติดต่อขายเชื้อเพลิงชีวมวล

   ฝ่ายจัดซื้อ
    062-4858-668