Home

เกี่ยวกับเรา

โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด (“MKP”) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโครงการชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.90 เมกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งได้มาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ เปลือกไม้, เศษไม้ และเปลือกข้าวโพด ผ่านทางการซื้อขายโดยตรงกับเกษตรกรในพื้นที่และผู้ค้าเชื้อเพลิง ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดย MKP มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ตามสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 8.00 เมกะวัตต์ เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เดือนสิงหาคม 2562 โดย MKP สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วย พลังงานหมุนเวียน จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ เปลือกข้าวโพด เปลือกไม้ เศษไม้ โดยผ่านการซื้อขายกับเกษตรกรในพื้นที่และผู้ค้าเชื้อเพลิง

พลังงานชีวมวล

Wood Chip

Corn peel

Corn peel

Wood Chip

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด Mae Krating Power co.,ltd.

ที่ตั้งสำนักงาน : อาคารเมืองไทยภัทร-คอมเพล็กซ์ เลขที่ 252/108 (บี) ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อเรา

ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่