ประวัติความเป็นมา

DCIM/100MEDIA/DJI_0383.JPG

เดือนมิถุนายน เริ่มดำเนินการก่อสร้าง โดย บริษัท แอดวานซ์ พาวเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 14 เดือน

2561 
63764

เดือนสิงหาคม เริ่ม COD เดินเครื่อง และจำหน่ายไฟฟ้า

2562  
240830092_108578261551839_5835068935706751244_n

เดือนพฤศจิกายน บริษัทดำเนินการขอการรับรอง ISO 9001:2015 ให้การรับรองโดย บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

2563