คณะกรรมการบริษัท

นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด
ประธานกรรมการบริษัท

นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา
กรรมการบริษัท

นายธนพณ สุเมธโชติเมธา
กรรมการบริษัท

นายปารย์ ปราศจากศัตรู
กรรมการบริษัท

นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา
กรรมการบริษัท