ข่าวสารบริษัท

2 กันยายน 2565

คณะเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม จ.น่าน และ เครือข่ายผู้ประกอบการใน จ.น่าน เข้าศึกษาดูงาน โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของโรงไฟฟ้าแม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด

23 มิถุนายน 2565

โรงไฟฟ้าแม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด และเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้รับการสุ่มตรวจหาสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน จ.แพร่

22 มิถุนายน 2565

โรงไฟฟ้าแม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

12 พฤษภาคม 2565

โครงการสร้างโลกสวย งานยั่งยืน พื้นดินดี มีอาชีพ เพื่อส่งเสริมการปลูกประถินให้กับผู้ที่สนใจ โดยโครงการนี้จะช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างยั่งยืน เพราะต้นกระถินเมื่อตัดต้นแล้วก็จะแตกกิ่งก้านออกมาเพิ่ม คุ้มค่าแก่การปลูก 1 ครั้งสามารถให้ผลผลิตได้ในระยะยาว

3 พฤษภาคม 2565

โรงไฟฟ้าแม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา อ.เด่นชัย โดยได้ร่วมทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้น้องๆนักเรียน

14 เมษายน 2565

💦สวัสดีปี๋ใหม่เมือง ขอให้พี่น้องชาว MKP ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 😊