ข่าวสารบริษัท

2 กันยายน 2565

คณะเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม จ.น่าน และ เครือข่ายผู้ประกอบการใน จ.น่าน เข้าศึกษาดูงาน โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของโรงไฟฟ้าแม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

23 มิถุนายน 2565

โรงไฟฟ้าแม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด และเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้รับการสุ่มตรวจหาสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน จ.แพร่

22 มิถุนายน 2565

โรงไฟฟ้าแม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

12 พฤษภาคม 2565

โครงการสร้างโลกสวย งานยั่งยืน พื้นดินดี มีอาชีพ เพื่อส่งเสริมการปลูกประถินให้กับผู้ที่สนใจ โดยโครงการนี้จะช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างยั่งยืน เพราะต้นกระถินเมื่อตัดต้นแล้วก็จะแตกกิ่งก้านออกมาเพิ่ม คุ้มค่าแก่การปลูก 1 ครั้งสามารถให้ผลผลิตได้ในระยะยาว

3 พฤษภาคม 2565

โรงไฟฟ้าแม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา อ.เด่นชัย โดยได้ร่วมทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้น้องๆนักเรียน

14 เมษายน 2565

💦สวัสดีปี๋ใหม่เมือง ขอให้พี่น้องชาว MKP ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 😊

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ประกาศการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลและให้ทางผู้ขายที่สนใจเข้าร่วมประกวดราคารับซื้อเชื้อเพลิง

บจก.แม่กระทิง เพาเวอร์ มีประกาศการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลและให้ทางผู้ขายที่สนใจเข้าร่วมประกวดราคารับซื้อเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 และปิดรับการยื่นซองประกวดราคา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายละเอียด TOR https://bit.ly/45A5NCK

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดทำสัญญาจ้างเหมาเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ใน ปี2566 กับทางบริษัทคู่ค้า ทั้งนี้ใกล้จะครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และเพื่อให้เข้ากระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จึงดำเนินการจัดทำการประกวดราคา (TOR) ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 และปิดรับการยื่นซองประกวด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
รายละเอียด TOR https://bit.ly/4eXusWe